Else Turunen Ajatuksia ja keskustelunavauksia arkipuuhista utopioihin.

ILMASTO Kritiikkiä, epäeettisiä yleistyksiä ja propagandaa

Ilmastonmuutosta ei voida tuosta vain peruuttaa, vaikka ilmastoskeptikot niin toivoisivatkin. Ja niinhän me kaikki tietysti toivoisimme. Mutta rationaalisina ihmisinä meidän tulee kuunnella tiedeyhteisöä ja pyrkiä ymmärtämään realiteetteja. Mitä riskejä olemme valmiita ottamaan ja millä hinnalla. Minkä tähden?

Ilmastonmuutoksen torjuntaa vastustavat “ilmastoskeptikot” saivat taas vettä myllyynsä, kun toimittaja Martti Backman kritisoi MOT-ohjelmassaan Ilmastonmuutos peruutettu ilmastotieteen yksittäisiä tutkimuksia.
Perusteesinä oli, että koska ilmaston historiallisia lämpötiloja on tutkittu myös kyseenalaisin tutkimuksin (Yamalin puulustotutkimus ja suomalaisen järven pohjasedimenttitutkimus), ilmaston lämpenemistä kuvaava ns. lätkämallitilasto on harhaa ja ilmastonmuutoksesta huolestuminen tulisi lopettaa.

Johtopäätöksen tueksi esitetyt väittämät ovat heppoisia, koska historiallisia lämpötiloja on tutkittu muillakin tavoin kuin puulustoista, eivätkä ne perustu vain yksittäisiin tutkimuksiin. Lisäksi itse johtapäätös on tarkoitushakuisuudessaan vastuuton.

Ohjelmassa esitettyihin väitteisiin löytyy tarkkaperäinen vastine tiedetoimittaja Pasi Toiviaiselta.
Puulustotutkimusta taas on käsitellyt mm. Tuukka Simonen.
Tekniikan tohtori Riitta Korhonen (HS 15.11.09) toi taas esiin virhepäätelmiä, jotka liittyvät ilmastoskeptikoiden paljon käyttämään hiilidioksidin säilyvyyttä ilmakehässä koskevan Fuel&Energy-lehden tutkimukseen.

Itse tuon tässä esiin muutaman eettisen näkökulman.

Kritiikki hyväksi tieteelle, vinoutunut esittelytapa taas ei

Tutkimusten kyseenalaistaminen kuuluu tieteeseen. Kyse on tieteen itsesäätelystä. Kun tieto altistetaan kritiikille, se samalla jalostuu ja sen paikkaansa pitävyys joutuu testiin.

Mutta hyvään tieteen tekemisen tapaan tai journalistiseen tapaan ei taas kuulu se, että joidenkin yksittäisten tutkimuksten nojalla tehdään johtopäätöksiä, joiden varjolla ollaan valmiita kyseenalaistamaan koko tieteenala. Tällöin tarkoituksenhakuisuus tulisi tuoda viestin vastaanottajalle julki kuten mainonnassa tai markkinointiviestinnässä.

Toisin kuin usein yksinkertaistetaan ilmastomuutokseen liittyvä tieteellinen tutkimus ei ole vain yksi tieteen laji, ilmiötä tutkitaan monella rintamalla. Tutkimusten joukossa on varmasti myös sellaisia, jotka oikeutetusti kritisoivat toisia. Ja myös sellaisia jotka tarkoitushakuisesti haluavat korostaa jotakin viestiä. Omat hälytyskelloni soisivat jos tutkimuksen rahoittajana olisi esim. Energia-alan yhtiö tai MOT-ohjelmassa asiantuntijana ollut professori Richard Lindzen, joka on toiminut ainakin kolmessa öljy-yhtiö ExxonMobilen suoraan rahoittamassa ilmastoskeptistä sanomaa levittävässä säätiössä.

Ilmastonmuutosta tarkasteltava laajasti

MOT-ohjelma ei esimerkiksi ottanut kantaa riskienhallintaan tai hyvin tärkeisiin eettisiin kysymyksiin, kuten siihen

  • että lämpötila on kuitenkin noussut 1800-luvun lopulta n. 0.8 astetta mittauslaittein tehdyin mittauksin.
  • että jos historiassa on ollut jossakin päin maailmaa lämpimiä ajanjaksoja, niin mikä väestömäärä on ollut juotettavana ja ruokittavana. Nyt miljardit ihmiset uhkaavat jäädä ilman puhdasta juomavettä ja ruokaa. Esimerkiksi Aasiassa moni on riippuvainen Himalajan jäätiköiden sulamisvesistä (joihin tosin vaikuttavat myös nokilaskeumat, jotka voimistavat sulamista).
  • että sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja ne vaikuttavat ihmiskunnan hyvinvointiin. Ääri-ilmiöt ovat IPCC:nkin mukaan vakava uhka. Esim. Euroopan lämpötilaennätykset ovat kaikki tältä vuosituhannelta ja Maailmanpankki juuri ennusti että osin kuivuuden takia Afrikassa kuolee tänä vuonna 30 000 – 50 000 lasta tavallista enemmän ja jo miljardi ihmistä kärsii kroonisesta nälästä. (HS 14.11.09.)
  • Ei ottanut kantaa siihen, mitä tapahtuisi, jos hiilidioksiditaso ilmakehässä nousisi ennusteiden mukaan, siis silloin jos rajoittamistoimenpiteitä ei juuri tehdä (kuten Backman ohjelman sivuilla näyttää toivovan). Kivihiilen käyttö teollistuvissa maissa nostaa CO2-päästöjä tulevaisuudessa koko ajan, sitä enemmän mitä hitaammin nämä valtiot siirtyvät kestävään teknologiaan ja energiantuotantoon. Liikennemäärien povataan kasvavan. Autojen määrän maailmassa on arvioitu vähintään kaksinkertaistuvan, myös lentoliikenten kasvu on toistaiseksi syönyt teknologialla aikaansaadut päästövähennykset.

Mihin voisimme uskoa jos emme tiedeyhteisöön?

Tavallinen kansalainen on ilmastonmuutosasiassa auktoriteettien varassa. Vaikka toki asioihin kannattaa perehtyä, mutta käytännössä objektiivisen kuvan saamiseksi edes joltakin pieneltä osa-alueelta vaaditaan ks. tieteen perustason tietämystä, tilastotieteen tietämystä, aikaa ja kykyä etsiä vertailevaa tutkimusta ja perehtyä eri tutkimusten lähtöasetelmiin. Näitä resursseja harvalla on. Siksi on perustettu tutkijayhteisöjen (yliopistot, tutkimuslaitokset) rinnalle elimiä, jotka kokoavat tietoa.

On hyvä että tutkimuksia kyseenalaistetaan. Mutta jos joidenkin yksittäisten tutkimusten nojalla ollaan valmiita kyseenalaistamaan koko tieteenala, astutaan hetteiselle maaperälle.

Pelossa, että joutuu muuttamaan nykyisen kaltaista elämäntapaa ollaan valmiita hyväksymään miljardien ihmisten elämään vaikuttavat haitat ja riskit. Tässä mielessä ohjelman perusteesi “ilmastonmuutos peruutettu” on äärimmäisen epäeettinen.

Ilmatieteenlaitos ei kommentoi

Martti Bakcman oli pyytänyt ohjelmaansa myös Ilmatieteen laitoksen pääjohtajaa Petteri Taalasta. Tämä oli kieltäytynyt. Syytä ei ole vaikea arvata. Vihreän Langan artikkelissa Ilmatieteen laitoksen johtaja Mikko Alestalo kommentoi:
"Hallitukset ja elinkeinoelämä yleisesti suhtautuvat ilmastonmuutokseen järkevästi. On jännä, että mediassa on vielä muutamia tällaisia pesäkkeitä jäljellä. Tavallisia maallikkoja hämmennetään tässä aiheessa, ja se on mielestäni vastuutonta viestintää."
”Emme halua lähteä mukaan ohjelmiin, joissa on vanha juupas-eipäs-asetelma. Etenkään, jos vastapuolena on maallikko, jolla ei ole vastuuta sanomisistaan.”

Hiilidioksidi on ongelma

Alestalolla on vastaus myös ohjelmassa esitettyyn väitteeseen jonka mukaan hiilidioksidin kaksinkertaistuminen ilmakehässä nostaisi maailman keskilämpötilaa korkeintaan 0,5 astetta ennustetun 2,5–6,0 asteen sijasta.

"Hiilidioksidi yksinään nostaa lämpötilaa puoli tai yksi astetta. Mutta se ei ole koko totuus. 2,5–6,0 asteen lämpenemiseen lasketaan positiivisia palaute-efektioita, joihin kuuluvat esimerkiksi vesihöyry sekä lumen ja jään häviäminen. Vasta niiden kautta päästään voimakkaampaan lämpenemiseen. Hiilidioksidi laukaisee muita prosesseja ja on kuitenkin koko ilmastonmuutoksen aiheuttaja." www.vihrealanka.fi/node/5647

Lue Ilmatieteenlaitoksen sivuilta mm. miksi ilmastonmuutos ei näy Suomen lämpötiloissa? Tai onko ilmastonmuutos yksinomaan ihmisen aiheuttama?

IPCC ei ole vain joku YK:n asiamies

Ohjelmassa annettiin kuva, että YK:n alainen ilmastonmuutos paneeli, IPCC, olisi lähes salaliittomaisia piirteitä omaava tutkijoiden kerho. Tosiasiassa kyse on tiedeyhteisöstä. IPCC koostuu noin 2 000 tutkijasta eri puolilta maailmaa. Sen rooli on vetää yhteen ilmastotieteen uusimpia tuloksia. Organisaatio jakaantuu monelle tasolle, ja tutkimukset kerätään tuota ydinporukkaa paljon laajemmalti. IPCC:n arviointiraportit ovatkin pitkälti kuin valtavia lähdeluetteloita. Pasi Toiviaisen sanoin “IPCC ei itse tee ilmastoennusteita. Se vetää yhteen itsenäisten tutkimuslaitosten tuloksia. ”

Uudet tutkimustulokset joutuvat myös eri tahojen tarkkaan syyniin. Katkelma virallisilta sivuilta: http://www.ipcc.ch/organization/organization_structure.htm

“This Appendix complements the Procedures for the Preparation, Review, Acceptance, Adoption, Approval and Publication of IPCC Reports:

The IPCC is a huge and yet very tiny organization. Thousand of scientists all over the world contribute to the work of the IPCC on a voluntary basis as authors, contributors and reviewers. Their work is supported by a central IPCC Secretariat, whose role is to plan, coordinate and oversee all IPCC activities and by the Technical Support Units.

First, the best possible scientific and technical advice should be included so that the IPCC Reports represent the latest scientific, technical and socio-economic findings and are as comprehensive as possible. Secondly, a wide circulation process, ensuring representation of independent experts ( i.e. experts not involved in the preparation of that particular chapter) from developing and developed countries and countries with economies in transition should aim to involve as many experts as possible in the IPCC process. Thirdly, the review process should be objective, open and transparent.“

Toki on hyvä, että IPCC:n kuten kaikkien valtaa omaavien instanssien (IPCC omaa tosin vain asiantuntijavaltaa) toimintaa tarkastellaan kriittisesti. Itse pelkään, että valtioiden edustajat vesittävät virallisia lausuntoja liian myönteiseen suuntaan. Kukaan kun ei halua maksumieheksi.

Salaliittoteoria sumentanut maailmankuvan?

On erittäin harmillista ja epäeettistä, että toimittaja Backman lähtee yksittäisten tutkimusten varjolla väittämään, että ilmastonmuutos on peruutettu. Ei ympäristöprofessori Atte Korholakaan ilmastonmuutosta kiellä, vaikka hänen haastattelustaan ohjelmaan oli leikattu osuus, jossa puhutiin lähinnä uutisoinnista.

Ilmastonmuutos näyttäytyy toimittaja Backmanille jonkilaisena salaliittona.

MOT-ohjelman blogissa hän kirjoittaa: ”Sen [ilmastonmuutoksen] avulla voimme ilmaista vastenmielisyytemme länsimaista kulutuskulttuuria kohtaan, vastustaa autoilua, edistää kasvissyöntiä sekä eläinsuojelua, suojella luonnon lajirunsautta, ja lukemattomia muita kunkin eettisessä järjestelmässä tärkeitä asioita”.
On käsittämätöntä, kuinka Backman on valmis riskeeraamaan miljardien ihmisten peruselämän edellytykset ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet elää hyvää elämää. Minkä tähden? Kohtuuttoman kulutuksen, polttomoottoriin perustuvan autoilun, runsaan lihansyönnin takiako?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (73 kommenttia)

Jukka-Pekka Vasara

Ilmastonmuutosta ei voida tuosta vain peruuttaa, vaikka ilmastoskeptikot niin toivoisivatkin.

Vaikka paikkasitkin tätä seuraavassa lauseessa niin juuri tästähän on kysymys: sitä ilimaston muutosta tarvitsevat "kaikki". Se on edustamasi puolueen Virheiden olemassa olon syy ja mainio tekosyy esim. kokoomukselle nostaa veroja. Sellaisilla seikoilla että ilmasto on jäähtynyt viimeiset 12 vuotta vaikka CO2 määrä on lisääntynyt tai että ilmasto on aina vaihdellut tai että joka tapauksessa kaikki helposti hyödynnettävä öljy poltetaan lähivuosikymmeninä ei ole teille mitään merkitystä.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Ilman sarvia ja hampaitakin on selvää, että ilmastoa ei saa pilata. Lämpeneminen tai ei, mutta asioihin on puututtava silti. Ei luontoa voi kuormittaa yli. Nyt lakossa olevat lentäjät tekevät suuren palveluksen jos eivät lopeta lakkoaan koskaan. Kävelkööt jäitä pitkin sinne "Kööppenhaminaan";)

hullu.kolli (nimimerkki)

Tiedeyhteisössä on useampia mielipiteitä, ei vain yhtä "totuutta". No, ainakin se on varmaa, että teihin (vihreät) ei voi luottaa missään asiassa.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Hyvä kirjoitus.
Hyvin perusteltu, asialliset linkit ja lähteet.

Kun noilta "ilmasto-ei-muutu-vaikka-ihminen-tekisi-mitä"-uskovaisilta, kysyy jotakin, he eivät vastaa, vaan avaavat uuden populistisen blogin joka kertoo jostakin toisesta "salaliitosta".
Medialukuosaaminen pitäisi olla paremmalla tasolla kuin mitä sohvaperunoilla on, kun katselevat telkkarista "totuuksia", ilman mitään ristiintarkastelua.

Henry

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#2
Joo siis varmaan tosi harva on sitä mieltä, etteikö luontoa pitäisi suojella, mutta kyllähän tästä ilmasto"tieteestä" on tehty uskonnon kaltainen juttu, jota ei saa kyseenalaistaa. Kummaa tiedettä sellainen, josta ei saisi esittää toisenlaisia tieteellisiä teorioita vaikkei koko tiedemaailma suinkaan seiso ilmaston lämpenemisen tai sen ihmisistä johtumisen takana.

Minä en edelleenkään käsitä sitä, miksi ilmaston 0,8 asteen muutos on jotenkin niin kamalaa, kun ilmasto on ennenkin muuttunut.

Tapani Joensuu (nimimerkki)

Meillä on aina ollut eräs henkilö joka on yrittänyt puhua ihmiskunnalle järkeä. Ja mikä surullisinta, hänen näkemyksistään kaikki ovat toteutuneet vaikka hänet on yritetty leimata ekofasistiksi.

Hän on Pentti Linkola.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

#5 Samaa mieltä edelleen.

Jotkut ovat adoptoineet luonnonsuojelun ja nimenneet kaikki muut suojelijat riistäjiksi ja saastuttajiksi.

Juha Väänänen (nimimerkki)

"että lämpötila on kuitenkin noussut 1800-luvun lopulta n. 0.8 astetta mittauslaittein tehdyin mittauksin"

Niin muistatko, että silloin lopetteli ns. pieni jääkausi hommiaan? Siihen ei tarvita edes tirdemiestä toteamaan asiaa, että kylmän jälkeen yleensä lämpenee.

"että jos historiassa on ollut jossakin päin maailmaa lämpimiä ajanjaksoja, niin mikä väestömäärä on ollut juotettavana ja ruokittavana. Nyt miljardit ihmiset uhkaavat jäädä ilman puhdasta juomavettä ja ruokaa. Esimerkiksi Aasiassa moni on riippuvainen Himalajan jäätiköiden sulamisvesistä (joihin tosin vaikuttavat myös nokilaskeumat, jotka voimistavat sulamista)."

Mitään todisteita lopullisesta Himalajan jäätiköiden sulamisesta ei ole, on vain ennusteita. Miksi te vihreät, ette keskity todellieen ongelmaan eli väestönräjähdykseen maapallolla?

Mitä sille voisi tehdä?

"että sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja ne vaikuttavat ihmiskunnan hyvinvointiin. Ääri-ilmiöt ovat IPCC:nkin mukaan vakava uhka. Esim. Euroopan lämpötilaennätykset ovat kaikki tältä vuosituhannelta ja Maailmanpankki juuri ennusti että osin kuivuuden takia Afrikassa kuolee tänä vuonna 30 000 – 50 000 lasta tavallista enemmän ja jo miljardi ihmistä kärsii kroonisesta nälästä. (HS 14.11.09.) "

Eivätkä ole. Al Gore manian ollessa huipussaan 2005 Katrinan jälkeen ennustettiin enennäkemättömiä hurrikaaneja sekä myrskyjä joiden rinnalla Katrina oli vain tyyni iltahuokaus.

Ei ole näkynyt. Varmaan voi kuolla enemmän ihmisiä koska niitä on enemmän kuin ennen. Ja varmasti kärsitään enemmän nälkää, koska ihmisiä on enemmän.

Siihen ei teidän kasvisruokahöpinät auta laisinkaan.
Mikä auttaa on geenimuunnellun viljan vapauttaminen afrikan , idän markkinoille sekä syntyvyyden rajoittaminen.

"Ei ottanut kantaa siihen, mitä tapahtuisi, jos hiilidioksiditaso ilmakehässä nousisi ennusteiden mukaan, siis silloin jos rajoittamistoimenpiteitä ei juuri tehdä (kuten Backman ohjelman sivuilla näyttää toivovan). Kivihiilen käyttö teollistuvissa maissa nostaa CO2-päästöjä tulevaisuudessa koko ajan, sitä enemmän mitä hitaammin nämä valtiot siirtyvät kestävään teknologiaan ja energiantuotantoon. Liikennemäärien povataan kasvavan. Autojen määrän maailmassa on arvioitu vähintään kaksinkertaistuvan, myös lentoliikenten kasvu on toistaiseksi syönyt teknologialla aikaansaadut päästövähennykset."

Saasteet ovat maapallolle pahasta siksi ydinvoimaa. Hiilidioksidi kuuluu luontoon, koittakaa vihreät eroittaa kaksi asiaa:

saasteet sekä hiilidioksidi.

Paabo (nimimerkki)

"Mihin voisimme uskoa jos emme tiedeyhteisöön?

Tavallinen kansalainen on ilmastonmuutosasiassa auktoriteettien varassa. Vaikka toki asioihin kannattaa perehtyä, mutta käytännössä objektiivisen kuvan saamiseksi edes joltakin pieneltä osa-alueelta vaaditaan ks. tieteen perustason tietämystä, tilastotieteen tietämystä, aikaa ja kykyä etsiä vertailevaa tutkimusta ja perehtyä eri tutkimusten lähtöasetelmiin."

Tavallinen kansalainen on asiassa täysin auktoriteettien varassa, eikä auktoriteetin väitteitä kannata pitää totena pelkästään auktoriteetin perusteella. Kenen etua ajetaan, kun "tutkimustietoa" kerrotaan meille absoluuttisena totuutena?

Kenelle ilmastotukiaiset lopulta päätyvät?

Pelko on tehokas hallintakeino.

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

6
Pentti Linkola on oikeassa, väestönkasvu on suurin ympäristö ongelma.
Jos sitä ei pystytä säännöstelemään, on kaikki muu melko turha.

aki lintunen (nimimerkki)

Tieteessä ei päästä yksimielisyyteen koskaan, mutta ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen saa lähes koko tiedeyhteisön yksimielisen hyväksynnän. ilmasto on tietenkin vaihdellut historian aikana, mutta nyt lämpeneminen johtuu ihmisestä, joka täytyy erottaa luonnon aiheuttamista muutoksista. On todella erikoista, että bisnes ja sensaation haku, saa aikaan moraalitonta tieteen mitätöintiä.

toisinajattelija2008 (nimimerkki)

Te, Else Turunen ja muut hörhöt, puhutte asiasta, josta kaikilla on vankka kokemus: säästä ja ilmastosta.

Te väitätte tietävänne tulevaisuuden, ja sen nojalla vaaditte kaikkien maiden kaikkia asukkaita tekemään asioita, joita me emme ole koskaan tehneet.

Haukkaatte liian suurta palaa, ja teille nauretaan jo nyt.

Asia on abstrakti ja absurdi. Te lietsotte tuulia ja tuiskuja vaikka mikään sanomisistanne tai tekemisistänne ei vaikuta näihin tuuliin ja tuiskuihin.

Te käytte tuulimyllyjä vastaan kuin Don Quixote, mutta tällä kertaa se tuulimylly on tuuli itse.

It's Blowing in the Wind, lauloi Bob Dylan, tarkoittaen, että se mitä kukaan ei voi ennustaa tai arvata, on tuulissa ja tuiskuissa.

Ja niitä te kuvittelette tuntevanne ja tietävänne.

Pilvissä päänne, mistään mitään tajuamatta.

MARKUS RURIK RÄSÄNEN (nimimerkki)

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja Markus ”Red” Räsänen kommentoi:

EI MISTÄÄN HINNASTA TYÖTÄ ENÄÄ KAPITALISTEILLE

On vain porvarillisia "tiedeyhteisöjä" ja sen tietää, mihin suuntaan ne vedättävät.
Siihen suuntaan, mihin Massoni milloinkin määrää.

observateur (nimimerkki)

#11: "On todella erikoista, että bisnes ja sensaation haku, saa aikaan moraalitonta tieteen mitätöintiä. "

Sanopa muuta. Siinä IPCC on kunnostautunut viime vuosina ja suurta osaa maailmasta vedetään kuin pässiä narusta.

obs.

PS. Mikä helvetin "tiedeyhteisö"? Ei sellaista ole olemassakaan.

Frank (nimimerkki)

"- että lämpötila on kuitenkin noussut 1800-luvun lopulta n. 0.8 astetta mittauslaittein tehdyin mittauksin."

0,6 astetta taitaa olla jonkinlainen "konsensus". Ja hyvä että on noussut, koska muuten eläisimme edelleenkin pikkujääkauden lopun kylmyydessä, ei ollenkaan kiva olisi se tilanne!
Huolestuttavampaa on se että nykyinen aurinkominimi on mitä ilmeisimmin JUURI NYT aiheuttamassa vastaavaa ilmaston kylmenemistä kuin Maunderin ja Daltonin minimin aikoihin, ja nimenomaan täällä pohjan perillä tuon kylmenemisen vaikutukset tulevat olemaan pahimpia - niihin vastuullinen hallitus nyt keskittyisi. Joulukuisessa Köpiksessä on luvassa kylmää kyytiä.

"että sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja ne vaikuttavat ihmiskunnan hyvinvointiin."

Hurrikaanien ja muiden ääri-ilmiöiden suhteen on nyt loppuva vuosi muuten ollut aivan harvinaisen epä-aktiivinen ;-)

Oleellisen lopputulema tuossa MOTissa oli mielestäni MIT:n (maailman arvostetuin luonnontieteellinen korkeakoulu muuten) ilmastotieteen professorin R. Lindzenin lausahdus tyyliin: "näyttää siltä että kiire ilmastosopimusten ja -verojen aikaansaamisessa johtuu ilmaston viilenemisestä - ihmisten usko lämpenemispropagandaan loppuu väistämättä".

Evergreen (nimimerkki)

IPC lätkäpaneeli ei voi olla väärässä tänäänkin valtava jäävuori
ohitti Australian oli hyvä että jääkarhuja ei ollut eksynyt lautalle.

Jari-Petri Heino (nimimerkki)

Ilmastonmuutosta ei voida peruttaa, siinä olet oikeassa.
Ihminen ei pysty vaikuttamaan siihen millään tasolla. Tietysti voi joku olla paniikissa tai ei. Suosittelen kuitenkin ei paniikkia.

Ben Kaergin

Mistä lähtien ´uuteen maailmanjärjestykseen´ teologioineen ja tulonsiirtoineen perustuvan ilmastouskonnon ylipapisto on julistettu ´tiedeyhteisöksi´? :)

Tappi (nimimerkki)

Else Turunen taitaa edustaa neuvostoliittolaista maailmankäsitystä vihreiden "ilmastoasiantuntijoiden" mukaisesti. Päätä hakataan seinään, kunnes koko korttitalo romahtaa. Vaikeaahan se on muuttaa kantaansa, kun on koko pienen poliittisen ikänsä vaahdonnut länsimaisen ihmisen syyllisyydestä kaikkeen mahdolliseen.
Huvittavinta tässä Elsen kirjoituksessa on Ilmatieteen laitoksen johtajan Mikko Alestalon kommentointi."Etenkään, jos vastapuolena on maallikko, jolla ei ole vastuuta sanomisistaan."
R. Lindzen varsinkin taitaa olla melkoinen maallikko, jota kuunnellessa tuntee myötähäpeää!!!! Tätäköhän Alestalo tarkoitti?
Itse asetun vahvasti uskomaan ilmastotieteen ehkä arvostetuinta luonnosta tehtyjen reaalisten havaintojen tekijää Lindzeniä. Matti Alestalon uskomukset ovat täysin riippuvaisia ohjelmassakin mainituista mallinnuksista eli oletusten mukaan tehdyn tietokonekäyrän jääräpäisestä seuraamisesta. Kumpi onpi uskottavaa, se mikä oikeasti tapahtuu vai se mitä tietokone kertoo ihmisen määrittelemien oletusten mukaisesti?
Tilanne on hiukan sama kuin maahanmuutossa tätä nykyä. Todellisuus on karannut byrokraateilta kauas horisonttiin. Ei ole mitenkään yllättävää, että maahanmuutossakin vihreät ovat täysin pihalla. Ihmettelen suuresti kuinka Marko Kivelä jaksaa istua vihreiden harhaanjohdettujen hölmöläisten joukossa.Kivelän ääni ja äänet Markolle menevät hukkaan, koska muut vihreät ovat totaalisia ilmastofasismiin uskovia ja täysin avoimen maahanmuuton kannattajia. Elsekin tässä todistaa omalla tekstillään tätä vihreiden hölmöyttä, jota edes totuuden tuli ei lannista.

Naama (nimimerkki)

Tämä ilmastonmuutoksen skolastiikka on saanut ihmiset palvomaan (lätkämailan muotoisia) käppyröitä - sen sijaan että otettaisiin terve järki käyttöön.

Sen sijaan pitäisi mennä katsomaan jokea, ja jos todetaan: tämä joki on saastunut - lopetetaan sen myrkyttäminen tai ainakin vähennetään sitä.
Mennään katsomaan tupruttavaa savupiippua, tehdään savukaasumittaukset ja rakennutetaan suodattimia tai suljetaan tehdas.
Lopetetaan jätteiden dumppaus maaperään ja kierrätyksen sekä ns. peilikuvateollisuuden avulla otetaan käytetään yhä uudelleen ja tarkasti kaikki jo käytössä olevat luonnonvarat, ja vähennetään neitsellisten materiaalien käyttöä.

Ei se noin yksinkertaista saa näköjään olla.
Nyt pitää luontoa "suojella" puhdasoppisesti.
Se tarkoittaa, että olennaisinta on ensin taistella siitä, missä kohti desimaalipilkku on tilastoissa, jotka kuvaavat maapallon ilmakehän lämpötilan muutosta. Jos desimaalipilkusta päästään yksimielisyyteen niin voidaankin siirtyä väittelemään siitä numeraalista, joka pilkun jälkeen vasemmalle ensin tulee. Seuraavaksi voidaan sopia kuinka paljon kukakin maksaa tästä "perisynnistä" - syyllisyydentuntoisimmat tietenkin eniten!!
Ja sitten vain odotetaan että nyt asia hoituu kun rahavirrat ovat muuttaneet suuntaa (vaikka Golf-virta ei sitä (vielä) olisikaan tehnyt!)
:S

Kuten alkukristillisyyden lähimmäisenrakkauden perussanoma unohtui totaalisesti keskiajalla paavillisuuden pröystäilyssä ja jesuiittojen inkvisitiossa ja noitavainoissa samalla kun skolastiikot painiskelivat sellaisten kysymysten äärellä, että montako enkeliä mahtuu tanssimaan neulankärjellä, samoin saastuttamisen syiden ja seurauksien kiihkoton ja pragmaattinen hoito unohtuu kun rahoitusta kaihoavat tahot läimivät käppyröillä toisiaan päin pläsiä.

* * *
.. Hm. tuo Himalajan vuoristonhuippujen jääpeite on siitä mielenkiintoinen indikaattori, että mannerlaattojen liike vaikuttaa siihen ihan varmasti. Muistaakseni Intian laatta jatkaa edelleen kolliisiota Euraasian laatan kanssa, ja Himalaja edelleen kohoaa, joten mielestäni sen lumihuippujen perustella ei voida sanoa mitään ilmakehän lämpötilasta.

Naama (nimimerkki)

hah! siis p.o. (#20) pilkun jälkeen oikealle! - suuntimisadverbit hakusessa (jälleen) :)

ROOSTER (nimimerkki)

#16
"tänäänkin valtava jäävuori
ohitti Australian oli hyvä että jääkarhuja ei ollut eksynyt lautalle. "

Olisivat nuo jääkarhuparat olleetkin paljon eksyksissä, sillä niitä esiintyy vain pohjoisella pallonpuoliskolla.

Tosin ei ehkä kauaa, sillä Yhdysvaltain sisäministeriön tutkimuksen mukaan Alaskan ja Venäjän jääkarhut kuolevat sukupuuttoon vuoteen 2050 mennessä, syynä ilmaston lämpeneminen.

Vallitseva tilanne antaa usein väärän tulkinnan tulevasta. Esim. Himalajan vähenevä jääpeite näyttäytyy tulvina, josta ymmärtämättömät eivät helposti käsitä tulevaa vedenpuutetta jäätikön loppuessa.

Xtreme Energy™ (nimimerkki)

On vaikea uskoa, että totuus löytyisi ainakaan Vihreästä Langasta tai vastaavasta. Ehkä se on Salaisten Kansioiden tyyliin: "Totuus on tuolla ulkona."

Eve Green (nimimerkki)

Ilmastonmuutostakin suuremmat uhkat ihmiskunnalle ovat
hullun lehmän tauti, otsonikato ja happosateet.

Eve Green (nimimerkki)

Otsonikato vaiettu uhka?
"
Tulevina vuosikymmeninä Ilmakehässä kasvava kasvihuonekaasupitoisuus tehostaa otsonikatoa Suomenkin yllä. Erityisesti hiilidioksidipitoisuuden kasvu jäähdyttää stratosfääriä, jolloin freonien ja halonien aiheuttama kemiallinen otsonikatomekanismi tehostuu. Toisaalta on havaittu stratosfäärin jäähtyminen ja toisaalta osoitettu, että ilmastonmuutos on lisännyt otsoniköyhän ilmamassan
kulkua tropiikista muun muassa Eurooppaa kohti. "

http://www.fmi.fi/uutiset/index.html?A=1&Id=100702...

JiE (nimimerkki)

Tiede kestää kaiken arvostelun ja vastakkaiset väitteet - uskonto ei.
Tiede ei väitä, vaan toteaa havainnot - uskonto pohjautuu johonkin johon uskot tai et.

Motin ohjelma oli loistava vastine tieteen näkökulmasta. Se toi erittäin asiallisesti esille sen, että aiempi tutkimus ei välttämättä kestä tarkempaa tarkastelua.

Kaikki näyttävät täysin ohittavan Suomen metsäntutkimuslaitoksen tutkimukset, joka totesi että mitään lätkämailakuviota he eivät ole havainneet.

Se, että esim. miksi luontoa ei pitäisi saastuttaa, parempi lähtökohta tälle keskustelulle kuin se, että on vain yksi totuus ilman vaihtoehtoja.

Gagarin (nimimerkki)

"Suomen Lapissa ja Fennoskandian pohjoisosissa 1930-luku oli korostuneen lämmin, minkä vuoksi niillä alueilla lämpötilat ovat vasta ohittamassa vanhat ennätykset."

Tuo ylläoleva lause liittyy Ilmatieteenlaitoksen linkkiin "miksi ilmastonmuutos ei näy Suomen lämpötiloissa". Siinä perustellaan, että 60-luvulta lähtien Suomen ilmasto on lämmennyt 0,3 astetta vuosikymmentä kohden. Mutta jos nyt ollaan vasta saavuttamassa 30-luvun lämpötiloja, niin tokihan lämpötilojen on siis vastaavasti pitänyt laskea aika dramaattisesti 30-luvulta 60-luvulle tultaessa. Tämähän kielisi siitä, että vuosikymenten mittaisia vaihteluja esiintyy luonnostaan eikä 60-luvun jälkeen tapahtunutta lämpenemistä niin muodoin voisi pitää poikkeuksellisena. Muistan lisäksi kuinka isoäitini joskus mainitsi, että sinä vuonna kun isäni syntyi (1925) ei Helsingissä ollut lunta koko talvena. Muistaakseni en aivan sellaista talvea ole vielä itse kokenut Suomessa. On muuten ollut aika kylmä tämä marraskuu ...

Antti (nimimerkki)

Mainittu MOT oli tavattoman hyvin ja perusteellisesti tehty. Poliitikkojen olisi syytä ottaa hiljaisista singnaaleista vaadin, ja ryhtyä etsimään uutta maailmanlopunskenaariota. Ilmastonmuutoksesta ei sellaiseksi enää kauan ole.

Anna-Leena Nieminen

6 Tapani Joensuu

En ymmärrä Pentti Linkola -palvontaa. Linkola mm. toivoisi sotia, että ihmiset maapallolla vähenisivät, eli Linkola haluaa kärsimystä maailmaan, raajarikkoja,sairautta, leskiä, orpoja, vanhempia jotka ovat menettäneet lapsensa. Linkola siis haluaa surua, murhetta, kidustusta maailmaan, haluatko sinäkin Tapani?

Ylen Elävästä Arkistosta seuraava lainaus:

"Linkola puhuu avoimesti terrorismin puolesta. Väestönkasvun katkaisemiseksi hän hyväksyisi suurkaupunkien vesijohtoverkkojen myrkyttämisen tai tautiepidemiat."

http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=84&t=364

Jukka (nimimerkki)

Kuma että Halla-aho sai pienestä napinasta tuomion kun Linkola saa kiihottaa murhiin. Siis jos nyt Annaleenan väite kerran pitää paikkansa. Olisivatko Linkolan puheet kuitenkin jo ajat sitten vanhentuneet ?

Toisaalta Linkola on kyllä paljossa oikeassa. Ihmisiä on aivan liikaa.

Anna-Leena Nieminen

30 Jukka

Ihmettelet, että "Halla-aho sai pienestä napinasta tuomion kun Linkola saa kiihottaa murhiin", ihan aiheellista ihmettelyä...

Wikipediassa sanotaan seuraavasti:

"Linkolan erityisasemasta suomalaisessa keskusteluilmapiirissä kertoo se, että häntä ei haasteta oikeuteen mistään silmittömän väkivallan julkisesta kehumisesta ja jopa–tosin epäsuorasta–siihen yllytyksestä, jota hän on monta kertaa tehnyt, vaan hänen annetaan rauhassa, keskeyttämättä pitää erilaisissa tilaisuuksissa sellaisia puheita, jossa hän esimerkiksi ihannoi New Yorkin syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskuja tai natsien kuolemanleirejä sekä julkaista vastaavanlaisia kirjoja."

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

29
Linkolan harvennuskeinot ovat epärealistisia, jotain vähemmän dramaattista ratkaisua voisi olla ehkä toteuttavissa.

Kuitenkin voidaan jopa ilman sen kummempia tutkimuksia tehdä johtopäätös, että 100 miljoonainen Japani kuormittaa enemmän ympäristöä kuin 5 miljoonainen Suomi, pinta-ala on kummallekin valtiolla kutakuinkin sama.

Vanha demari (nimimerkki)

Vähän aikaa sitten oli muotia otsonikadosta puhuminen, jolloin vihreät vainosivat deodorantteja. Nyt Satu Hassi on vienyt meiltä hehkulamput.

Ilmastohuijaukseen vihastunut (nimimerkki)

Minun hälytyskello soivat kun ilmastoa tutkii luonnonsuojelija, joka saa vielä ilmastokatastrofista palkkansa asiasta. Myös vihreät saavat rahansa ideologiasta- muiksi luottaisin vihreisiin ?

Jo nyt Mannin, Briffan ja muiden 'suurien' ympäristögurujen tekeleet on osoitettu virheelliseksi. Mannilta meni jo klätkämailan mukana uskottavuus kun käsitteli aineistoa tarkoitushakuisesti ja vääristellen. Ilmastohuijausta masinoi pieni lätkäjoukkue, jolle on annettu liikaa rahaa ja valtaa. Nämä samat aktivistit keräävät ja manipuloivat lämpötila-aineistoja. Luotetavien mittauspaikkojen määrä on voimakkaasti laskenut viimeaikoina ja useat arvot ovat simuloituja hämärillä menetelmillä. Lämpötiloja mitataan puun vuosilustosta 0,1 C tarkkuudella ja verrataan keskenään eri paikoista ja olosuhteista olevia lämpötiloja.

IPCC:n peruskirjassa sanotaan suoraan, että tavoite on todistaa ihmisen aiheuttama ilmastomuutos. Sen takoitus ei ole olla objektiivinen tai etsiä totuutta. Sellaiset työntekijät ovat jo saaneet kenkää. IPCC:n organisaatiossa on vain pieni ilmastoalan koulutuksen saaneita. IPCC antaa lausuntoja, jotka ei perustu tutkimuksiin vaan poliittisiin tavoitteisiinsa. Niihin vääristellään asioita. Monet IPCC:n köäyttämät tutkimukset eivät täytä avointa tieteellisen tutkimuksen periaatetta. Lähtötiedot ja menetelmät ovat salattuja.

Hälytyskellot soivat vielkin enemmän kun ilmastokokouksessa puhutaan pääasiassa vain rahasta. Päästellä saa kunhan maksaa.

Ilmastohysterialla ajetaan YK:n avulla rahaa kehitysmaihin ja uutta maailman hallitusta, jonka valtaa maiden perustuslakien vallan. Kööpenhaminassa yritetään saada läpi nigerialaiskirje-huijaus, jolla sitoutetaan rikkaat maat maksamaan köyhemmille maille kaikki ilmastosta katsotavaksi aiheutuneet tuhot. Suuri ja kovapalkkainen ilmastovirkamiesten joukkue ajaa asiaa. Kun on paljon rahaa, niin siitä voi jakaa.

Maapallolla ei ole mitään suurta ilmastokatastrofia. Miten se muka näkyy ?
Koko asia on virtuaalinen katastrofi tietokoneen tarkoitushaluisessa simulaatiossa - virtuaalimyrsky vesilasissa tai tietokonenäytöllä.

Pelotellaanpa lisää - me kuollaan kaikki, kuolemantuomio on jo annettu syntymässä. Asteroidi saattaa tappaa kaikki. Yellowstone saattaa räjähtää ja pimentää auringon vuosiksi. Jääkausi tulee ja tappaa - puutarhassakin. Rattijuoppo tai hörho saattaa ajaa yli. Epidamia saattaa tappaa ihmiset.

Nyt pitää kerätä nimilista ilmastohuijauksen tekijöistä. Onneksi internetistä löytyy aineistoa. Juuri nyt tehdään tutkimuksien opponentointia kun tietoja on saatu ja analysoitu ja todettu mittaukset ja menetelmät kelvottomiksi. Sitten haetaan syntipukit, jotka ovat huijanneet miljardeja rahaa ja vaikeuttaneet ihmisten elämää. Mannin ja Briffan tutkimukset on jo todettu valheeksi ja siihen operustuva Al Gore puppu.

Rauski (nimimerkki)

”Hiilidioksidi yksinään nostaa lämpötilaa puoli tai yksi astetta. Mutta se ei ole koko totuus. 2,5–6,0 asteen lämpenemiseen lasketaan positiivisia palaute-efektioita, joihin kuuluvat esimerkiksi vesihöyry sekä lumen ja jään häviäminen. Vasta niiden kautta päästään voimakkaampaan lämpenemiseen. Hiilidioksidi laukaisee muita prosesseja ja on kuitenkin koko ilmastonmuutoksen aiheuttaja.”

Jos katsoi tuon MOT:n niin siinä oli kyllä juuri tuon Lindzenin tutkimuksesta, joka ymmärtääkseni kumosi tuon Alestalon väitteen. Muutenkin heikot ovat Alestalon perustelut. Minusta varmaan syy pikemminkin oli se, että viimeksi MOT:ssa Backman veti väittelyssä Alestaloa kölin alta 100-0. Nauroin melkein ääneen kun amatööritoimittaja vetää jauhot suuhun ammattilaiselle:D

Mikael (nimimerkki)

Joku tälläinen ilmastouskovainen voisi valaista sitä epäkohtaa näissä lätkämailoissa jota ei tälläinen pakana ymmärrä.
Kun noin 1000 luvulla viikingit asuttivat Grönlantia ja viljelivät siellä jopa maata niin ilmastohan oli silloin terveen järjenmukaan lämpimämpi kuin nyt kun kun lätkämailojen varressa näyttä olevan vain pieni piikki joka olisi kylmenpi kuin nykyinen lämpötila,eikä nykyään siellä Gönlannissa pahemmin viljellä yhtään mitää.
Jotkun ilmastouskovaiset on selitelleen sen niin että viikingit vain propagandan vuoksi sepittelivät vihreästä saaresta eikä siellä "todellisuudessa" voinut viljellä yhtään mitää koska siellä oli lätkämailan mukaan niin kylmää että ei siellä mitään viljelty.
Mutta oteen nyt ihan tervejärki käteen ja kissa pöydälle ja mietitään miksi hitossa ne viikingit olisivat sukulaisiaan ja muita tuttaviaan houkutelleet sinne jäiden peittälle saarelle ja ahtojäiden sekaan yhtään ketään ja mainostaneet sitä vihreänä saarenajos se lätkämailanmukaan oli jäiden peitossa eikä siellä mitään olisi voinut viljellä?

Kiinnostunut (nimimerkki)

Milloin hallituksen ympäristövastaava aikoo kommentoida MOTin ohjelmaa joka lateli aika ankaraa tekstiä. Hallituksen tulisi ottaa kantaa keskuudessaan kuinka luotettavia ovat tiedot ilmaston kylmenemisestä. Sillä on suuri merkitys moniin päätöksiin.

HardGore (nimimerkki)

#36
"Kun noin 1000 luvulla viikingit asuttivat Grönlantia ja viljelivät siellä jopa maata niin ilmastohan oli silloin terveen järjenmukaan lämpimämpi kuin nyt kun kun lätkämailojen varressa näyttä olevan"

1000 luvun lämmin jakso on häiritsevä yksityiskohta tässä lätkämaila
käyrässä koska sitä ei voi osoittaa ihmisen aiheuttamaksi sen vuoksi
se on yritetty hävittää tässä käyrässä lähes olemattomiin.

Nyt kun ilmasto on viilenemässä ei mene kauaa kun tulee uusi
teoria jossa ilmaston viileneminen todistetaan ihmisen aiheuttamaksi.

Tappi (nimimerkki)

Odottelen Oras Tynkkysen (vihreiden ilmastopoliittinen "asiantuntija")kommentteja ilmastonmuutoksesta ja ihmisen vaikutuksesta kyseiseen ilmiöön. Jännä nähdä millaisiin mallinnuksiin Oras aikoo kommenttinsa perustaa.
Lisäksi odottelen vihreiden kumoavan Lindzenin lausunnot julkisesti ja kansainvälisesti. Muussa tapauksessa vihreiden harjoittama ilmastopolitiikalla pelottelu on petosta ja perustuu valehteluun ja vääristelyyn. MOT.
Odotan vihreiden ulostuloa suurella innolla, koska haluan ehdottomasti tietää, mihin vihreiden ilmastopoliittiset argumentit tällä kertaa perustuvat. Ensimmäiseksi heidän täytyy kuitenkin kaataa Lindzenin lausunnot ja tutkimukset. Pelkkä toteamus Lindzenin kuulumisesta johonkin yhteisöön ei kumoa hänen tutkimuksiaan. Tutkimukset täytyy kumota tieteellisesti siten, että kuka tahansa alan tiedemies tai tiedeyhteisö voi perehtyä lähdeaineistoon ja sen analysointiin.
Vihreiden velvollisuus on nyt osoittaa Lindzenin väitteet vääriksi tieteellisesti eikä mutuilemalla. Faktatietoa esiin, hyvät vihreät, tutkittua ja todistettua faktaa, joka kestää julkisuutta ja aitoa tieteellistä arviointia.
Nyt ei riitä, että musta tuntuu.

ET: Lindzenin iirisilmiö oli ainakin osoitettu ongelmalliseksi Nasan ja Washingtonin yliopiston tutkimuksissa: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Iris/iri...

Löysin mielenkiintoisen tiedon: "He was the lead author of Chapter 7, 'Physical Climate Processes and Feedbacks,' of the IPCC Third Assessment Report on climate change." Eli myös Lindzen on osallistunut IPCC:n tiedeyhteisön työhön, vaikka joissakin asioissa onkin tehnyt omia johtopäätöksiään. ] "Gavin Schmidt has said that Lindzen agrees with about 90% of what other climate scientists are saying, yet the last 10% is sufficiently different to label him a contrarian.[10]"http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lindzen

Olen samaa mieltä siitä, että tieteessä argumentointi pitää tapahtua asiapohjalta, mutta ihmisten taustalla on merkitystä. Kytköksiä omaavan tutkijan työtä on ehkä tarkasteltava vielä kriittisemmin, samoin kuin suuria lahjoituksia saaneen poliitikon. Kumpikin voi tehdä objektiivista työtä, mutta taustatekijöillä on myös merkitystä siihen millä tarkkuudella työtä tulisi arvioida.

MIT on muuten julkaissut paljon ilmastotutkimuksia ja mallinnuksia, jotka varoittavat välinpitämättömyyden seurauksista. Mm. http://globalchange.mit.edu/resources/gamble/polic...

MARKUS RURIK RÄSÄNEN (nimimerkki)

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja Markus ”Red” Räsänen kommentoi:

EI MISTÄÄN HINNASTA TYÖTÄ ENÄÄ KAPITALISTEILLE

31. Annaleena

Entä sitten tämä Rumpsveltti, joka sillä sikarokotteella saa tappaa miljardeja ja siitä vielä maksetaan hänelle?

bmad (nimimerkki)

"En ymmärrä Pentti Linkola -palvontaa. Linkola mm. toivoisi sotia, että ihmiset maapallolla vähenisivät, eli Linkola haluaa kärsimystä maailmaan, raajarikkoja,sairautta, leskiä, orpoja, vanhempia jotka ovat menettäneet lapsensa. Linkola siis haluaa surua, murhetta, kidustusta maailmaan, haluatko sinäkin Tapani?"

Ihmisiä on maapallolla enemmän, kuin sen kantokyky sallii. Niin kauan
kun on länsimaat ja globalisaatio, jokainen ihminen on potentiaalinen kuluttaja.
Maapallo, ilmakehä ei kestä pitkään 6 miljardin ihmiset yhtäaikaista kuluttamista ja pinnallista touhotusta, jossa joku itsekkään kusipäänaisen/miehen kuvalla varustettu muoviläpyskä on tärkeämpi kuin ulkona oleva puu. Tämä tarkoittaa sitä, että osan ihmisistä tulee väistyä, jotta
saadaan tilaa oikealle elämälle.

Linkolan toivomus on tietenkin utopia, sillä ihmiskunta ei kuuntele mitään
ennen kuin meren pinta kohoaa äkkiseltään kaksi metriä.

JoukoA (nimimerkki)

"Hiilidioksidi on ongelma" ??? Ilmeinen valhe - muut palamistuotteet ne myrkkyjä ovat. Jos jossain on saliitto niin vihreiden ja suurpääoman monpolien välissä se haisee kauas ja pahalle.

Monopoli tuottaa sähköä ulkomailta, hinta on liikesalaisuus mutta liikevoitosta
liikenee palkkioita, optioita - myös erilaisia harmaita metkuja varten rahaa
on rutkasti. Vihreät voivat huoleti esiintyä kotimaista tuotantoa vastaan koska tietävät että se sopii maksajalle - energiamonopolille. Sähkö ei heidän läppäreistää lopu.

Tuonti erittäin epäekologisista - rikollisten hallussa olevista vaarallisista voimaloista ei vihreiden tuntoa paina koska tuntevat vastuuta vain oman taloutensa paikkaamisesta. Mikä tunnetusti tarkoittaa suomeksi; 'sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asut'.

Tuuli, aurinko, aalto, ym. muodostavat vain kulissin joilla mummot hämätään kompuroimaan pimeässä itsensä hajalle. Tekonivelleikaukset vielä tehdään valot päällä. Joten eipä siinäkään mitään säästöä ole edes ajateltu.

Anna-Leena Nieminen

40 Markus

Samoja "rumpsvelttejä" kummatkin...

41 bmad

Taisi mennä ohi sinulta tuo kommenttini...

Toivotko sinäkin sotaa, eli kärsimystä, raajarikkoja, orpoja jne. ?

Anna-Leena Nieminen

41 bmad

Sodalla eikä terrorismilla; ihmisten tappamisella tai puolikuolleiksi tekemällä tätä maapalloa ei pelasteta.

bmad (nimimerkki)

"Toivotko sinäkin sotaa, eli kärsimystä, raajarikkoja, orpoja jne. ? "

En koe hirveästi sympatioita muita ihmisiä kohtaan sen vuoksi,
että vain harvat ovat ilmentäneet tässä elämässä mitään arvokasta. Jos olisi
mahdollista tuhota vaikka väkivalloin vähemmän ajattelevat ihmiset, niin kyllä minä uskon, että lopputulos voisi olla hyvä. Silloin voisi ihmisten kanssa olla luontevammin, ei olisi ekologisia ongelmia ja paineita.

.... (nimimerkki)

Vihreä äitä lyttää MOTn jutun viitaten Vihreiden propagandalehden tietoihin ja pariin Vihreään bloggariin, joista kellään ei ole vähäsintäkään alan koulutusta, mutta ovathan ne saaneet blogin nettiin, joten täytyyhän niiden tietojen olla totta.Miten kukaan voisi epäillä tätä?
Sellasille, jotka eivät tiedä miten tän alan "tiede" toimii, niin kerrottakoon ettei niihin ole juuri luottamista. Onhan tuo surullista, mutta näin se vaan on. Syy tuohon on yksinkertasesti se, että ei eri tiedejulkaisuihin tosta vaan saada tutkimuksia. Jokaisessa niistä on oma pikku keskuskomitea, jonka jäsenet valkkaavat mitä sinne tulee ja mitä ei. Nyt ne ovat täynnä ilmastouskovaisia. Eikä mihinkään niistä tule yhtäkään sitä edes epäilevää tutkimusta. Tuo on se syy miksi uskovaiset julkaisee ja kieltäjät eivät. Ja arvatkaa ketsä istuu siellä IPCCssä valkkaamassa mikä on totuus ja mikä ei? Samat ilmastouskovaiset. Hehän ovat se tieteen kerma, joka saa tällä hetkellä julkaistua tutkimuksiaan.
Ja nyt kun kirjottaja haluaa mollata MOTia, niin laitetaan nyt sitten tänne linkki myös heidän omaan blogiinsa siitä mitä koko homman takana on...

http://blogit.yle.fi/mot/ilmastonmuutoksen-syvin-idea

Ja kirjottajalle sitten tiedoksi ettei maailmassa ole isoja öljy-yhtiöitä vaan ne ovat isoja energiayhtiöitä. Niille erilainen vihreä paska polttoaineena on vaan hyvä asia. Vai luuletteko te että tän varjolla jotkut muut yhtiöt pääsisivät markkinoille? Ne saa valtavat tukiaiset veronmaksajien rahoista ja tuotteet, joita kuluttajien on pakko ostaa nykyiseen verrattuna moninkertaiseen hintaan. Mä voin vannoa, että noissa kustaan hunajaa tän tyhmyyden takia.

MARKUS RURIK RÄSÄNEN (nimimerkki)

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja Markus ”Red” Räsänen kommentoi:

EI MISTÄÄN HINNASTA TYÖTÄ ENÄÄ KAPITALISTEILLE

Kapitalismin loppu on ovella.

JoukoA (nimimerkki)

Ennekaikkea pitää välttää kaikenlaista tietoa. Se vain lisää tuskaa.
Eli häiritsee pahasti vapaata mielipiteenmuododstusta.
Lähde lentämään - se avaa näköalaa ja tukee minäkuvaasi.

Juho (nimimerkki)

”Hiilidioksidi yksinään nostaa lämpötilaa puoli tai yksi astetta. Mutta se ei ole koko totuus. 2,5–6,0 asteen lämpenemiseen lasketaan positiivisia palaute-efektioita, joihin kuuluvat esimerkiksi vesihöyry sekä lumen ja jään häviäminen. Vasta niiden kautta päästään voimakkaampaan lämpenemiseen. Hiilidioksidi laukaisee muita prosesseja ja on kuitenkin koko ilmastonmuutoksen aiheuttaja.”

Jos asia olisi niin, että palaute-efektit olisivat pelkästään positiivisia, olisi maapallo ajautunut jo aikaa sitten Venuksen kaltaiseen tilaan. Vaan eipäs ole. Co2 ppm on ollut yli 300 ennen muinoin, eikä mikään ole silti estänyt jääkautta tulemasta. Tämä on selvä merkki siitä, että hiilidioksidimäärä ei ohjaa ilmastoa, vaan seuraa sitä. Tätä todistaa myös 800 vuoden viime lämpötila- ja CO2-kehityksessä.

ET: Koskaan ennen CO2-pitoisuus ilmakehässä ei ole ollut vastaava kuin nyt. Esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Carbon_Dioxi...

Tästä tulenkin seuraavaan teesiin, eli negatiivisiin palautekytkentöihin. Niitähän ei IPCC:n malleissa juurikaan ole. Vesihöyryn katsotaan moninkertaistavan CO2- vaikutuksen vaan asiapa onkin juuri päinvastoin - lisääntynyt vesihöyrypitoisuus lisää alailmakehän pilvisyyttä mikä puolestaan estää maahan pääsevän auringonsäteilyn määrää -> viilentävä vaikutus. Suurin ongelma nimenomaan ovatkin nuo IPCC:n virheellisesti kalibroidut mallit, mitkä kaikki (23kpl) ovat ennustaneet paljon voimakkaampaa lämpeämistä kuin mitä on pystytty mittaamaan.

ET:Kavihuoneilmiön perusteita: "Kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus perustuu siihen, että ne päästävät lävitseen auringon lyhytaaltoistasäteilyä, mutta imevät itseensä maanpinnan lähettämää pitkäaaltoista lämpösäteilyä ja lähettävät lämpösäteilyä myös takaisin kohti maan pintaa." http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmaston_l%C3%A4mpene...

Toiviainen selittää sivuillaan Lindzenin iirisilmiötä, jossa ehkä samaa ajatusta kuin sinulla: " Ideana on, että maapallon lämmetessä lämpimien alueiden yläpuolelle pilviin aukeaa aukko, josta lämpö pääsee nousemaan ylös ja lopulta karkaamaan avaruuteen. Samalla koko vesihöyrylle laskettu takaisinkytkentä maapallon lämmittäjänä ilmoitettiin harhaluuloksi. Lindzenin Iiris-hypoteesi on alun perin jo useamman vuoden takaa (2001). Tuolloin sitä testasivat tuoreeltaan niin NASAn kuin Washingtonin yliopiston tutkijat, mutta koetta toistaessaan he päätyivät toisiin, päinvastaisiin, tuloksiin kuin Lindzen. Heidän näkemyksensä oli, että lämpeneminen, aivan valtateorian mukaan, lisää vesihöyryä ilmassa ja näin voimistaa lämpenemistä." http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Iris/iris2.php
GISStemp - käyrään, mikä usein liitetään lätkämailan lavaksi, perustuu vaan maan pinnalta tehtyihin mittauksiin. Tähän sisältyy kuitenkin paljonkin problematiikkaa
1) mittauspisteet sijaitsevat kasvavissa määrin urbaaneissa ympäristöissä ja jopa poistoilmapumppujen vieressä -> mittaustulokset vääristyy
2) sateliittimittaukset vuodesta 1978 osoittavat vain 0.2 asteen lämpiämisen, GISStempin väittäessä nousun olevan 0.5 astetta
3) GISStempin lopullinen data eroaa oleellisesti raakadatasta, eikä algoritmiä joilla laskennat tehdään ole julkistettu. Lisäksi tuloksia on suorastaan peukaloitu ja nämä peukaloinnit ovat avoimesti dokumentoitu myös NOAA:n sivuilla.
Johtopäätös: GISStemp on epäluotettava, eikä sitä tulisi liittää lätkämailan lavaksi. Tulee käyttää satelliittimittauksia.

Mikael (nimimerkki)

" HardGore kommentoi:
16.11.2009 19.36

#38

Totta se häiritsee kun lätkämailaa ei ole viherhippien mukainen ja kaarevalla ei ei lähde lämarit kuten haluttaisi niin täytyy aika ajoin keksiä uusi höpöjä.

Tää on niin hauska humpuukimaakari jota ei voi sivuuttaa tosta vaan

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Schneider

"Dr Stephen Schneider, haastattelu Discover-lehdessä, lokakuussa 1989
Harva muistaa, että nykyistä ilmastonlämpenemiskeskustelua edelsi media-arvoltaan ehkä vähäisempii uuden jääkauden odotus. Häly oli kuitenkin sen verran suuri, että mm. Suomessa julkaistiin rock-levy 'Uusi jääkausi uhkaa'.
Ilmaston nopean kylmenemisen apostoli oli tuolloin tohtori Stephen Schneider. Hän oli jääkausiteorian näkyvä kannattaja aina 70-luvun lopulle asti, kunnes muodostui poliittisesti korrektiksi kannattaa ilmakehän lämpenemistä.
Tohtori Schneiderin tunnetuin artikkeli ilmakehän kylmenemisestä on "Atmospheric Carbon Dioxide and Aerosols - Effects of Large Increases on Global Climate", Science, 9 July 1971'. Hän esitti, että hiilidioksiidin määrän pitäsi kasvaa huomattavasti nykyistä enemmän, jotta ihmiseen toiminnan aiheuttama ilmaston välitön ja nopea kylmeneminen voitaisiin estää.
Schneider oli siis tuolloin sitä mieltä, että hiilidioksiidin ilmakehää lämmittävä vaikutus on huomattavan pieni, tarkemmin sanoen hän väitti, että hiilidioksiidin määrän kahdeksankertaistuminen lisäisi ilmakehän lämpötilaa vain kahdella asteella. Nykyään samainen tohtori Schneider on vankasti ilmaston lämpenemisen kannalla. Hän kannattaa niinsanottua YK:n näkemystä, että hiilidioksiidin määrän kaksinkertaistuminen lisää maapallon ilmakehän lämpötilaa 1,5-4:llä asteella.
On tietenkin selvää, että tiedemies muuttaa kantaansa uuden todistusaineiston edessä. Tässä tapauksessa tutkija kuitenkin on ollut aktiivisesti vaatimassa yhteiskunnallisia muutoksia, ensin jääkausiuhan, sitten lämpöuhan edessä. Schneiderin jääkausipropaganda ei ollut yhdentekevää, se sai jopa Yhdysvaltojen tiedeakatemian toteamaan, että uusi jääkausi oli mahdollinen. Hänen kasvihuonepropagandansa on myös ollut tehokasta - tohtori Schneider on kutakuinkin ainoa koulutettu ilmakehäfyysikko, joka aktiivisesti ajaa hiilidioksiidipäästöjen vähentämistä. Jäljelle jää vain kysymys mihin tämä tutkija asettaa oman tasapainonsa rehellisyyden ja tehokkuuden välille."

"Yleisön mielenkiinnon saavuttamiseksi meidän on tarjottava pelottavia näkymiä, yksinkertaistettuja dramaattisia lausuntoja ja jättää mainitsematta omat epäilyksemme. Meidän kunkin on päätettävä, mikä on oikea tasapaino rehellisyyden ja tehokkuuden välillä."

Säätieteilijä (nimimerkki)

Miten sitä ilmaston muuttumista osataan mallintaa tietokoneella vuosien päähän, kun säänkin ennustaminen parin päivän päähän osoittautuu välillä turhan hankalaksi?

JoukoA (nimimerkki)

”Yleisön mielenkiinnon saavuttamiseksi meidän on . . .":
Astuttava Herman Wirthin toimistoon 1935 - "kaaoksen valtakuntaan jossa järjen ja selkeiden todisteiden sijaan vallitsee toiveajattelu ...tutkimuksen paikan ovat vieneet mielikuvitus ja haaveilu . . . " :
http://www.russianbooks.org/montsegur/ahnenerbe.htm

Kansanvillintä ja -pelottelutaktiikka on kehittynyt valtavasti Schutzstaffelin ajoilta, mutta periaate on sama. Ensin määritellän tavoite ja sitten tarkoitus pyhittää keinot.

Julkkikset.fi (nimimerkki)

Lordi Christopher Moncktonin ilmastonmuutospuhe St. Paulissa.

http://www.youtube.com/watch?v=stij8sUybx0

Mielellään otetaan vastaan kattavampaa ja luotettavampaa aineistoa kuin lordilla on.

Mikael Schier (nimimerkki)

Mitä todennäköisimmin ilmasto lämpenee ennen kuin se kylmenee. Tai sitten päinvastoin.

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Mediatuomiot ovat epäjohdomukaisia, myös virallisissa oikeusistuimissa, ei pelkästään JSN:n toverituomioistuimessa.

Odottaisin, että Pentti Linkola ja hänelle propagandatyötä tehneet toimittajat voisivat saada enemmän kuin Seppo Lehto, mutta vähemmän kuin Jammu Siltavuori, jos Suomessa Kuusimäki, Ilmen jne. olisivat yhtään Demokraattisia lakimiehiä oikeudenmukaisempia.

Xtreme Energy™ (nimimerkki)

Vihreä populismi on usein huvittavaa, joskus se on suorastaan ratkiriemukasta. http://www.vihrealanka.fi/uutiset/greenpeacen-uusi-johtaja-ihmisestä-on-tullut-uhanalainen-laji

Anna-Leena Nieminen

45 bmad

Et taida nyt oikein tajuta pointtia...

Väkivallalla ei saada mitään muuta aikaiseksi kuin lisää väkivaltaa.

Rakkauden puutteesta kaikki ongelmat johtuvat, esim. niillä jotka sitä muoviläpyskäänsä vinguttavat liiallisesti...

pertti (nimimerkki)

Vihreät luottevan tiedon lahde!!! Vuosisadan vitsi.

CO2 :ta vähemmän pirahtaa niin vihreä sielu taivaaseen livahtaa!!
kuin katollinen kirkko keskiajalla.

bmad (nimimerkki)

"Väkivallalla ei saada mitään muuta aikaiseksi kuin lisää väkivaltaa.
Rakkauden puutteesta kaikki ongelmat johtuvat, esim. niillä jotka sitä muoviläpyskäänsä vinguttavat liiallisesti… "

Ihmiset aivokemiallisesti muokkautuvat helposti siihen suuntaan
jo nuorina, että rahasta ja sillä saatavista hyödykkeistä tulee hiukan tärkeämpi asia, kuin elämästä.

Rakkaudeton ilmapiiri tekee ihmisistä itsekkäitä monella tavoin, toiset alkavat kerätä rahaa toisten kustannuksella ja toiset tuhlata sitä.

Pienemmässä ihmisyhteisössä, jossa ihmiset välittäisivät toisistaan ihmisen arvo ja se taso, jolla pystyy myös antamaan ja rakastamaan kasvaisi.
Väkivallan käyttö nykyisiä ihmismassoja vastaan olisi lähinnä väkivallan käyttämistä väkivaltaa vastaan.

Tässä maailmassa on suurin osa kärsimystä, joten ihmismassojen tappaminen olisi lähinnä kärsimysten lopettamista.

Joten olen Linkolan kannalla, mutta utopiaahan se on, että saataisiin suurta tuhoa aikaan riittävän nopeasti. Lisäksi olisi mahdotonta kohdentaa tuollaisia toimia niin, että enemmän ajattelevat ihmiset jäisivät henkiin.

bmad (nimimerkki)

"Miten sitä ilmaston muuttumista osataan mallintaa tietokoneella vuosien päähän, kun säänkin ennustaminen parin päivän päähän osoittautuu välillä turhan hankalaksi? "

ET: Tähän on Ilmatieteenlaitoksen sivuilla vastaus: "Päivästä toiseen tapahtuva sääennustus on eri asia kuin ilmastonmuutoksen ennustaminen vuosikymmenien päähän. Ilmastotutkimuksessa tarkastellaan ilmakehän ominaisuuksien pitkän ajan keskiarvoja ja niiden hitaita muutoksia. Ilmakehän ominaisuuksiin vaikuttavat eri tekijät kuin päivän säähän..." 

Ei ole vaikea mallintaa tietokoneella mitä tapahtuu jos merenpinta
ja keskilämpötila nousevat aavistuksen verran. Lisäksi on ilmiselvää, että tietyt luonnonvarat, kuten öljy LOPPUVAT. Näin ollen "ilmastouskovaiset" puhuvat asiaa joka tapauksessa.

Se, että planeetallamme muhii kuusi miljardia potentiaalia kerskakuluttajaa tarkoittaa sitä, että maapallon
kapasiteetti saatettaisiin olla valmiit tuhoamaan jopa yhden ihmisen eliniän aikana. Se, onko tuollainen maapallon äkkituho oikeutettua on tietysti muodollisuuskysymys: hitaasti vai nopeasti?

Mutta mielestäni jos sadat miljoonat teinitytöt hypistelevät käsissään jotain Britney Spearsin kuvia, se on maapallon tarpeetonta tuhlausta, koska ihmiselämällä on suurempaakin arvoa kuin ylläpitää yhden sukupuolen pinnallisuutta koko ihmislajin kustannuksella.

ET: Poistin tästä vähän turhan ronskiksi käyvän mielipiteen.

Tapio (nimimerkki)

"Ilmastonmuutosta ei voida tuosta vain peruuttaa” (blogin kirjoittaja).

ILMASTONMUUTOS ja ILMASTOKATASTROFI ovat kaksi eri asiaa

http://blogit.yle.fi/mot/ilmastonmuutoksen-syvin-idea

Miksi juuri ilmastonmuutoksesta on kehittynyt oman aikamme suurin massasuggestio, johon ei voi vaikuttaa järkiperusteilla? Miksi tavalliset ihmiset uskovat niin halukkaasti, että minimaalisen pieni muutos ilmakehän kaasukoostumuksessa on syöksemässä planeettamme tuhoon? Ja miksi parhaitenkin koulutetut ihmiset nielevät enempiä kyselemättä väitteen, että tiedeyhteisö olisi ilmastouhkasta yksimielinen?

Kaikille ja erityisesti ilmastouskovaisille: ILMASTOKATASTROFI ja ILMASTONMUUTOS ovat kaksi eri asiaa. Jos tietokone-ennustuksilla leikkivien alarmistien, joiden ”projektiot” tai ”skenaariot” poikkeavat täysin fysikaalisilla mittauslaitteilla saaduista tuloksista (12-15 vuoteen EI ole tapahtunut tilastollisesti merkittävä lämpenemistä), kyse on heidän ”maalaamansa” ILMASTOKATASTROFIN peruutus, EI ILMASTONMUUTOKSEN peruutus.

Ilmasto lämpenee tai viilenee monien eri tekijöiden vaikutuksesta. EI sitä voi peruuttaa, erityisesti siitä syystä, että luonnolliset tekijät (aurinko ja valtamerten lämpösyklit) sekä monet ilmakehän koostumukseen vaikuttavat tekijät muokkaavat ilmakehää ja sen paikallisia lämpöolosuhteita, joista sitten lasketaan maailmanlaajuiset keskimääräiset lämpötilapoikkeamat (anomaliat) tietystä vertailutasosta.

Ei ole olemassa ”maapallon keskimääräistä ilmastoa”, vaan paikalliset ilmasto-olosuhteet, joihin monet tekijät (kuten El Nino ja aurinkotuuli) voimakkaasti vaikuttavat. Jos lämmittäviä vaikutuksia on tietyllä ajanjaksolla voittopuoleisesti, keskimääräiset (koko maapallon alueelta mitatut) lämpötilat nousevat (”global warming”).

Jos taas (kuten 2000-luvulla) tilanne on päinvastainen, lämpötilojen nousu keskeytyy tai tapahtuu viilenemistä (”global cooling”). EI näitä tapahtumia voi ihminen peruuttaa.

MOT ohjelma käsitteli katastrofin peruuttamista, jonka (tietokoneilla leikkivät) ”tiedemiehet” ja heidän bloggaavat ”ilmastouskovaisensa”, valtamedian myötävaikutuksella, ovat syöttäneet ihmisten tajunnanvirtaan ja alitajuntaan, aiheuttaen näin joukkosuggestion, joka ilmenee USKONTONA.

Upi (nimimerkki)

Rationaalinen ihminen on oksymoroni.

joonathan (nimimerkki)

Mitä hittoa sillä on väliksi tuhoutuuko maapallo ihmisten tähden vai ei. On täältä pajon porukaa poistunut ja tulee vielä poistumaankin. Uskon hyvin siihen, että ihmiskuta tuhoaa itsensä välityksellä itsensä. Siihen ei väittelyt auta. Uskon myös sihen ettei prosessi kovin nopea ole. Pikku hiljaa tapellen mennään väistämätöntä kohti. Eikä siihen edes ilmastonmuutos ole ainoa tekijä paljon muitakin tulee eteen, esim liikakansoitus, saasteet ja vielä tuntemttomat uhat. Ja miten ihmiset voisivat ajatella tuleivaisuuden parantamista ku he eivat ajattele oman elämänsäkkään parantamista. Harvat välittävät omasta hyvinvoinniistaan varsinkin silloin jos se huonontaa omaa mukavuuttaa. Liikalihavuus, Kunnon ylläpito, sairauksien hoito ja kuinka paljon he pidentäivät omaa eloaan jos sitoutuisivat lääkärien kanssa yhdessä tehtyihin itsensä hoitosopimuksiin. Jo ei itsestään edes voi pitää huolta niin miten ihmeessä tulevaisuudesta. Katsokaapa vaan mitä Kööpenhaminassa aikaan saadaan. Ja riidelkää sitten . Ei mitään rakaisevaa. Terve menoa vaan loppuanne kohden.

Htalk (nimimerkki)

Kiitos hyvin tehdystä Blogi-kirjoituksesta.

MOT (Martti Backman ja Korvola) ohjelmasta on tullut aika erikoinen ilmiö. He vetävät lähes aina lyhyemmän tikun silti homma jatkuu ja vetävä draaman kaari ei petä kuulijaansa vaikka sisältö pettää.

Laitisen kolumnissa kuvataan asiaa aika hyvin:

http://www.iltalehti.fi/kolumnistit/20091003103598...

Nihilisti (nimimerkki)

Tiedätkö mikä on hauskaa? Se, että samassa blogissa väität korkearvoisan tiedemiehen, joka ei käytä tietokonemalleja (niin ne ihmiset eivät edes pysty ennustaan huomisen säätä) lahjotuksia öljy äijäksi, kerrot että tiedemiehiin pitää luotta ja uskoa! Ilmeisesti vain jos he ovat samaa mieltä kanssasi?

Kenenkäs tutkimus on riippuvainen maiden rahoituksesta IPCC Ilmastonmuutos teorialle? En ymmärrä miten ihmiset voivat puolustaa lätkämailaa? Monethan ovat kyseenalaistaneet sen mallin? Miten voi olla mahdollista, että maailmassa on ollut paljon lämpimämpää ja maanviljely on ollut pohjoisempana mahdollista? Koska planeetta elää ja muuttuu? Kukaan ei puhu siitä miten levät sitovat entistä enemmän co2sta.

Nyt kun puhut, että eikö meillä ole sääliä ihmisi kohtaan, jotka kuolevat nälkään ja janoon. News Flash! heitä kuolee parasta aikaa tauhteihin mihin käytä hakemassa lapsillesi lääkkeet nopeasti lähiapteekista, on aivan turha alkaa moralisoimaan asioilla. Ihmiset asuavat semmoisilla alueilla missä ei voinut asua joskus aikaisemminkaan, ainoa vaan on se että nyt siellä asuu moninkymmenkertaisesti kuinka paljon ympäristö pystyy ylläpitämään.

Tästä koko hommasta on tullut Moderni-uskonto. Tiedätkö, että 60% (keskiarvoisesti) ihmisistä odottaa maailmanlopun tulevan omana elinaikanaan, aika suuret egot on näillä tyypeillä.

bmad (nimimerkki)

"Mitä hittoa sillä on väliksi tuhoutuuko maapallo ihmisten tähden vai ei."

Paljonkin väliä. Ikuinen kiertokulku ei itselleni kyllä ole sekään mikään perusarvo, mutta ihmisellä olisi varmasti enemmänkin annettavaa kuin tämä nykyinen sekamelska, eli en tarkoita näitä keskivertoihmisiä, joiden elämänmeno on ainaista painia eläinten viettien, vaistojen, modernin elähtäneisyyden ja vanhankantaisten dogmien kanssa. Ihmiset voisivat elää ja järjestäytyä toisinkin. Ja se kannattaisi.

Sinänsä on ikävää, että ihmislaji (ja moni muu asia siinä ohessa) poistuu luonnosta nopeasti kasaantuneen yltäkylläisyyden ja leväperäisyyden, suoranaisen kusipäisyyden seurauksena. Ihmisiä, jotka eivät ymmärrä elämästä mitään on liikaa. Ihmisen pitäisi olla ihminen sen verran, että tajuaisi tämän kaiken arvon ja suhtautuisi itseensä ja ympäristöön kunnioittaen. Tämän vuoksi nykyisen menon jatkamiselle on etsittävä loogisia vaihtoehtoja ja aika vaikea niitä on toteuttaa ilman oikeantyyppistä kommunismia, jossa viisaat vetelisivät naruista ja kertoisi ihmiselle, mitä saa tehdä ja mitä ei, jos aikoo tämän
"valtameriplaneetan" kannella talsia.

bmad (nimimerkki)

"Tästä koko hommasta on tullut Moderni-uskonto. Tiedätkö, että 60% (keskiarvoisesti) ihmisistä odottaa maailmanlopun tulevan omana elinaikanaan, aika suuret egot on näillä tyypeillä. "

Kyllä oma näkökulmani on se, että tämä ihmisten elämäntapa on uskonto,
mutta se on syvällä alitajunnassa, ja tuntuu siksi jotenkin hyväksyttävämmältä kuin joku kirjasta opeteltu kokonaisuus. Mutta ei se tarkoita, että sitä kaikki ihmiset hyväksyisivät. Ja itse en ole varsinaisesti edes ekologi, käytän lentokonetta kymmenen kertaa vuodessa, mutta suuret pinnallista elämäntapaa havittelevat väestönjäsenet vaan ovat ajamassa planeettaa tai täystuhoon. Se on eri asia, ja koskettaa jokaista sellaistakin, jota ei niin moottoriajoneuvoilla ajaminen tai sähkön tehokas käyttö ota päähän.

JoukoA (nimimerkki)

Kasvishuoneilmiö on vanha totuus, jo Nooan aikaankin se oli ihmisen pahojen tekojen syytä. Sitä ei voi kieltää, Jeesuskin uskoi siihen joten epäily veisi uskottavuuden myös Jeesuksen jumalallisesta alkuperästä.

1. Moos. 7:11 : Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat.

Nykyiset tsunamit ja sateet ovat pikkuisia paikallisia säähäiriöitä silloiseen tulvaan verrattuna. Kyllä siitä on muutkin kansat legendaa vääntäneet. Kenties synnitkin olivat samassa suhteessa suurempia, olemmehan toki paljon sivistyneet Nooan päivistä.

Muistikuvat ovat ehkä saaneet liioiteltuja piirteitä, ja uhkakuvaa on elvytetty erilaisiin tarkoituksiin sopivaksi vaikka alkuperäinen Jehovan lupaus tulvan ainutkertaisuudesta onkin ilmaantunut kirjoitettuun tekstiin.

Frank (nimimerkki)

#65: "Laitisen kolumnissa kuvataan asiaa aika hyvin:"

Todellakin ;-)

"Ympäristöaatteesta on tullut moderni uskonto. Siinä on samat ainekset kuin kristinuskolla alkuvaiheissaan. Molemmat pelottelevat maailmanlopulla, molemmat lietsovat ihmisiä synnintuntoon ja molempien ydinjoukon muodostat marginaaliryhmät.
...
Kaikki puolueet ja Suomen hallituskin ovat ottaneet ympäristöaatteen ja ilmastonmuutoksen valtionuskonnoksi, jolla pelotellaan ja alistetaan kansaa.
Kuvitellaan että tuulimyllyillä voidaan tuottaa maan energia.
...
Jälkimaailma kuolee varmaan nauruun, kun se aikanaan lukee tämän päivän tuulimylly- ja vedenpaisumusdosenttien ennusteita."

http://www.iltalehti.fi/kolumnistit/20080926832637...

Antti-Johannes (nimimerkki)

ET: Tähän on Ilmatieteenlaitoksen sivuilla vastaus: ”Päivästä toiseen tapahtuva sääennustus on eri asia kuin ilmastonmuutoksen ennustaminen vuosikymmenien päähän. Ilmastotutkimuksessa tarkastellaan ilmakehän ominaisuuksien pitkän ajan keskiarvoja ja niiden hitaita muutoksia. Ilmakehän ominaisuuksiin vaikuttavat eri tekijät kuin päivän säähän…”

No, eihän ihan näin ole. Onhan se jo pitävästi osoitettu, etteivät tietokonemallit ja niillä tehdyt ennusteet seuraa todellisuutta. Ilmaston käyttäytyminen on yhtä arvaamatonta kymmenien vuosien perspektiivillä kuin viikonkin. Jos ilmakehän ominaisuutena tässä tarkoitetaan CO2:n lisääntymistä ilmakehässä, niin sen vaikutusta ei todellakaan ole pystytty näillä tietokonemalleilla todistamaan.

Todennäköisin tuhoskenaario on ihmispopulaation valtava määrä ja sen kasvu maapallolla. Miksi tähän ongelmaan ei ole tämän CO2-vouhotuksen keksimisen jälkeen lainkaan puututtu millään kansaivälisellä foorumilla?

jarki (nimimerkki)

Jarki kateen ilmastouskovaiset. Ilmastonmuutoskriitikot eivat kiella ilmastonmuutosta, vaan sen etta se olisi ihmisen aiheuttamaa ja etta hiilidioksidi aiheuttaisi sen. Argumentit ovat asiallisia ja totta, viela kun valtamedia kasittelisi asiaa objektiivisesti niin olisi homma lyoty lukkoon.

Ville Puumala (nimimerkki)

Jääkarhujen määrä 70:luvulla n. 5000, nykyään n. 25000. Se siitä sukupuutosta, kunhan eivät Suomeen tulisi. On senverran yhtenäinen jääpeite pohjoisessa, että pääsevät Alaskaan ja Venäjälle koska tahansa! Jääkausi tulossa.

Toimituksen poiminnat

Sivut